Unicredit Tiriac 2008

Informare

 

           Aducem la cunoştinţă acţionarilor băncii că pentru înscriere în Asociaţia Acţionarilor Minoritari este obligatoriu să ni se trimită copie B.I. şi a extrasului de cont cu istoricul deţinerii de acţiuni până la zi.

           Extrasul de cont poate fi obţinut de la sucursala Unicredit din Str. Rosetti de unde se eliberează pe loc. Pentru cei din provincie, modalitatea de obţinere este următoarea:

1.   Vă deplasaţi la sucursala Unicredit din oraşul d-voastră sau din oraşul cel mai apropiat şi solicitaţi un formular numit „Solicitare” pe care îl completaţi şi îl lăsaţi la sediul sucursalei.

2.   Acest formular va fi transmis la sucursala Bucureşti Rosetti, la Biroul Acţionariat, la d-na Rădoi Denisa, care ţine locul d-nei Gomoiu, care se află în concediu până la sfârşitul lunii. D-na Rădoi vă va elibera extrasul de cont şi îl va expedia în provincie prin poştă.

3.   Pentru cei care doresc să se adreseze direct la acţionariat vă indicăm următoarele nr. de telefon:

-         0800800479 gratuit pe Romtelecom şi toate reţelele mobile

-         0212067207

4.   Rugăm pe toţi cei care au primit deja plicurile noastre să îi anunţe şi pe cei la care nu am ajuns să scriem încă.

5.   Formularele şi instrucţiunile pot fi multiplicate şi transmise de la unul la altul.

6.   Ulterior înscrierii, toată lumea trebuie să ia legătura şi cu Biroul de Avocatură Duţescu pentru încheierea contractului de reprezentare în instanţă, în aşa fel încât să deveniţi parte a proceselor care sunt în curs. Pentru cei din provincie, Biroul de Avocatură va trimite contractul prin poştă pentru semnare.

 

 

Preşedinte AAM-UT,

Iosup Andrei
Informare

Facem cunoscut actionarilor minoritari ai bancii ca a fost înfiintat site-ul Asociatiei Actionarilor Minoritari ai Bancii Unicredit Tiriac care are adresa http://www.amut.ro/.

Va informam ca in zilele urmatoare veti gasi pe acest site informatii detaliate despre actiunile in justitie care se afla pe rol si în care este implicata Asociatia si la care pot participa toti actionarii minoritari care vor dori sa ni se alature.
Informare


Aducem la cunoştința acționarilor băncii in data de 13.11.2008, incepând cu ora 9:00 , vor avea loc la Camera de Comerț şi Industrie  a Municipiului Bucureşti, sala Alexandru Ioan Cuza, etajul 4,situată în Bucureşti,bld. Octavian Goga  nr: 2, sector 3, Adunările Generale Ordinară si Extraordinară ale Unicredit Țiriac Bank, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară va discuta renunțarea D-nei Ioan Ileana Anca la funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al băncii şi inlocuirea sa cu      D-nul Peter  Schonhofer .

Adunarea Generala Extraordinară va discuta urmatoarele subiecte:

1.  Modificarea Actului Constitutiv al băncii la art.28.8(XVII) prin eliminarea referinței la condițiile de cvorum şi de vot prevazute de art.30 din Actul Constitutiv.

2.  Schimbarea denumirii unor entități ale băncii în carul Actului Constitutiv.

Menționăm că la şedință va fi prezentă conducerea Asociației Acționarilor Minoritari Unicredit Țiriac, care va cerefim informați asupra situațieincii în contextual actualei crize bancare mondiale.

Rugăm acționarii să participe în număr cât mai mare la şedință pentru a se informa  şi pentru a se înscrie,cu această ocazie, în asociație.

Sperăm să facem dovadă conduceriincii, cu această ocazie, că acționarii minoritari se pot uni şi deveni o forță de care trebuie să se țina seamă, astfel încâtputem fi recunoscuți drept parteneri de discuții cu privire la orice eveniment legat de bancă şi în special, în legătura cu drepturile acționarilor minoritari. 


                                                                              Preşedinte

                                                                      Andrei Iosup

COMUNICAT

 

Stimaţi acţionari minoritari

      

      Vă informăm că de curând a fost înfiinţată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă Asociaţia Acţionatilor Minoritari Unicredit Ţiriac, prin intermediul căreia dorim să unificăm poziţiile tuturor acţionarilor minoritari ai băncii, cu scopul clar de a determina conducerea băncii să ne despagubească in mod integral şi echitabil pentru investiţia făcuta in această bancă, investiţie care până în prezent nu ne-a produs decât necazuri.

   De foarte mulţi ani marea majoritate a acţionarilor minoritari, dezamagita de atitudinea D-lui Ioan Ţiriac nu a mai participat la adunările generale ale băncii.De aceea, nu se cunoaşte situaţia reală a băncii,dar nici nu se înteprinde nimic pentru rezolvarea acestei situaţii. Iniţiativa noastră are drept scop să vă redea speranţa in posibilitatea valorificării corecte a acţiunilor dumneavoastra.

     Vă informăm că pe rolul instanţelor din Bucuresti se află două dosare comerciale inițiate de acţionarul Nicolaevici Mihai Paris, prin care se urmăreşte anularea hotărârilor abuzive şi ilegale ale băncii Ţiriac din 1993, precum si toate cele următoare, care au culminat cu fuziunile băncii Ţiriac mai intâi cu HVB Bank si ulterior cu Unicredit. În aceste dosare care se afla incă la inceput, am simtit influenţa exercitată de bancă prin intermediul casei de avocatura „Zamfirescu”.

      Stoparea influenţării instanţelor de judecată de către reprezentanţii Băncii Unicredit Ţiriac SA nu se poate realiza decât prin solidarizarea unui număr cât mai mare de acţionari minoritari, care să intervină în cele două procese deja începute.

     Deoarece dorim să ne adresăm și forurilor competente din Uniunea Europeană este foarte important ca aceasta inițiativă să cuprindă un număr cât mai mare dintre acționarii minoritari, dacă se va putea chiar pe toți , știinduse ca forurile europene devin foarte sensibile atunci când li se adreseaza un număr mare de petenți.

          În acest scop, a fost constituită Asociaţia Acţionarilor Minoritari ai Băncii Unicredit-Ţiriac, având drept obiectiv central recuperarea prejudicilor suferite de acţionarii minoritari ai acesteia, începând cu anul 1993 şi până în prezent, iar în faza a doua, valorificarea acţiunilor deţinute la cel mai bun preţ care se poate obţine. În momentul de faţă, având în vedere că investiţia d-voastră iniţială în acţiunile Unicredit-Ţiriac este blocată de o perioadă foarte lungă de timp, apreciem că un preţ de cel puţin 200 euro/acţiune ar fi echitabil.

      Participarea d-voastră la demersurile efectuate în vederea recuperării prejudiciului pe care l-aţi suferit poate fi concretizată prin înscrierea în Asociaţia Acţionarilor Minoritari ai Băncii Unicredit-Ţiriac şi formularea unor cereri de intervenţie în cele două procese aflate în curs de desfăşurare sau numai prin depunerea acestor cereri de intervenţie.

          Cheltuielile iniţiale pe care va trebui să le suportaţi vor fi minime, constând numai în taxa de înscriere în Asociaţie, urmând ca la finalizarea cu succes a situaţiei litigioase (inclusiv prin înstrăinarea acţiunilor dvs. la cel mai bun  preţ posibil) să achitaţi un onorariu de succes de 15% din valoarea acțiunii, casei de avocatură care reprezintă acţionarii minoritari în litigiile desfăşurate împotriva Băncii Unicredit-Ţiriac SA. Am convenit ca membrii asociației să achite la inscriere o suma de 10 lei pentru fiecare pachet de 100 de acțiuni, inclusiv pentru fracțiuni mai mici de 100 de acțiuni.

          Pentru mai multe informaţii şi pentru a demara procedurile de participare la demersurile judiciare sus-menţionate vă puteţi adresa d-lui Nicolaevici Mihai, tel.0216662968; sau 0720792100, e-mail: nicolaevici@clicknet.ro, inițiatorul Asociaţiei Acţionarilor Minoritari ai Băncii Unicredit-Ţiriac sau dlui avocat Duțescu Cristian de la Societatea Civilă de Avocaţi „Duţescu şi Asociaţii”, tel.0311048046, fax: 0311048.045, e-mail office@dutescu.com, website: www.dutescu.com

          În curând vom anunța înființarea unui site propriu al asociației.                                                                          

 ASOCIATIA ACTIONARILOR MINORITARI

UNICREDIT TIRIAC

                                 ADEZIUNE

Nr ………… data ………………

 

Subsemnatul …………………………………………………….., posesor al B.I. seria ………. nr …………… eliberat la data ………………… domiciliat în localitatea ……………………………………, str ………………………………… nr …… bl ……… sc …… ap ……… sector ……, judeţul ……………………… telefon ………………………

subscriu la Statutul Asociaţiei Actionarilor Minoritari Unicredit Tiriac  şi declar că am luat la cunoştinţă care sînt drepturile şi obligaţiile ce îmi revin în calitate de membru al AAM-UT.

 

 Data                                                                                        Semnătura

  …………………                                                          ……………………………

 

            

                                                                                               

                                                                                             Presedinte

 Pentru înscriere în AAM-UT folosiţi acest formular de adeziune la care se vor adăuga :

-         Copie BI

-         Copie extras de cont cu istoricul deţinerii de acţiuni pâna la zi

Pentru cei din provincie acest extras de cont credem ca poate fi obţinut si de la sucursalele din provincie ale ncii ,la cerere.

Cei din Bucureşti se vor adresa la sucursala Rosseti ,la D-na Gomoiu, care va elibera pe loc, din calculator, extrasul solicitat.

 Actele de înscriere se vor trimite pe adresa AAM-UT din Bucureşti, Bld Ion Mihalache NR. 113,bl 11,ap 49, sect. 1.

           Click aici pentru a prelua formularul de adeziune la Asociatia Actionarilor Minoritari Unicredit Tiriac si instructiunile aferente (format Word)

 

ASOCIATIA ACTIONARILOR MINORITARI

UNICREDIT TIRIAC

 

 Către,

            Banca Unicredit Țiriac SA

 

      În atenția dlui Președinte Dan Pascariu

 

 

        Asociaţia Acţionarilor Minoritari UNICREDIT-ŢIRIAC, organizaţie non-profit ce are drept obiectiv fundamental sprijinirea şi apărarea intereselor acţionarilor minoritari ai Băncii Unicredit-Ţiriac România, a urmărit cu profundă preocupare evoluţia din ultima perioadă a grupului bancar UNICREDIT în contextul gravei crize financiare globale.

  Printre aspectele de natură să genereze îngrijorare şi confuzie se numără: decizia de vânzare a unor active imobiliare în scopul creării de lichiditate anunţată în data de 1 Octombrie 2008, expunerea mare în raport cu banca germană Hypo Real Estate Holding AG, aflată în pragul colapsului financiar, scăderea dramatică a titlurilor Unicredit la Bursa din Milano, fapt ce  a atras chiar suspendarea de la tranzacţionare în data de 1 octombrie a acestor acţiuni, deteriorarea perspectivelor de rating ale Unicredit şi nu în ultimul rând zvonurile privind preluarea subsidiarelor din Europa de Est de către Banco Santander SA.

           Aceste evenimente apar într-o perioadă în care perspectiva insolvabilităţii unor mari grupuri bancare din Statele Unite şi Europa a atras intervenţia autorităţilor guvernamentale; ajungându-se la situaţia, greu previzibilă cu puţin timp în urmă,  a unor  naţionalizări indirecte.

           În această conjunctură, având în vedere situaţia tensionată existentă de peste 15 ani între conducerea băncii Unicredit-Ţiriac şi acţionarii minoritari ai acesteia, absenţa plăţii oricăror dividende în ultimii ani către acţionari, absenţa oricărei forme de transparenţă din partea conducerii băncii, implicit din partea diferitelor consilii de administraţie care au existat în ultimii 15 ani, Asociaţia Acţionarilor Minoritari UNICREDIT-ŢIRIAC adresează un apel actualului acţionar majoritar şi actualuluii consiliu de administraţie al băncii în vederea normalizării relaţiilor dintre acţionarii minoritari şi entitatea care controlează pachetul majoritar de acţiuni al băncii.

           În acest sens, Asociaţia Acţionarilor Minoritari UNICREDIT-ŢIRIAC solicită consiliului de administraţie convocarea unei adunări generale a acţionarilor în cadrul căreia să fie prezentate:

-          o analiză a situaţiei financiare a grupului Unicredit din momentul de faţă, incluzând riscurile de a fi afectat de criza financiară mondială;

-           perspectivele de evoluţie  pe termen scurt şi mediu a băncii Unicredit-Ţiriac;

-           măsura în care Banca Unicredit-Ţiriac este afectată de criza financiară globală şi de evenimentele în care este implicată firma mamă;

-          strategia consiliului de administraţie pe termen scurt şi mediu pentru evitarea riscurilor create de criza financiară;

             Apreciem că informarea acţionarilor Unicredit Ţiriac în cadrul unei adunări generale a acţionarilor  cu privire la aspectele sus-menţionate reprezintă un prim pas necesar în vederea creării unui climat de transparenţă şi încredere în conducerea actuală a băncii.

              În acelaşi timp, convocarea acestei adunări generale constituie o măsură necesară din perspectiva principiilor guvernanţei corporative, a căror aplicare este indispensabilă pentru menţinerea încrederii investitorilor şi clienţilor în Banca Unicredit Ţiriac.

 

                                                                                    Presedinte

                                                                                   Iosup Andrei

 COMUNICAT

În atentia actionarilor minoritari ai băncii UNICREDIT TIRIAC

Facem cunoscut că întâlnirea actionarilor minoritari ai băncii, anuntată cu prilejul AGA din 17.04.2008, va avea loc pe data de 04.06.2008 orele 10.00 la Hotelul Marshal din Bucuresti, str.dr.Emanoil Bacaloglu nr.2, sector 1. Locatia se afla vis-ŕ-vis de sediul Înaltei Curti de Casatie si Justitie de pe str.Batistei, care începe din bd.Magheru (lânga hotel Intercontinental).

Regretăm că am depăsit putin termenul planificat, dar am avut dificultăti în a găsi o sală liberă pentru tinerea întrunirii.

La această întrunire dorim să coagulăm dorintele des exprimate de către majoritatea actionarilor minoritari ai băncii, de a obliga actionarul majoritar să le respecte drepturile si de a le asigura iesirea din societate cu o despăgubire integrală.

Rugăm pe toti cei care au acces la internet să ne confirme prezenta lor la adunare, la adresa de e-mail: nicolaevici@clicknet.ro

Cei care pot anunta si pe alti actionari despre această întrunire sunt rugati să o facă. Cei care vor fi mandatati de alti actionari să fie reprezentati la adunare este bine să dea reprezentantului o procură scrisă de mână.

Toti cei care nu vor putea fi prezenti, din motive obiective, la această adunare, sunt rugati să ia legătura cu dl.Nicolaevici la tel.021/6662968 si să dea un accept de principiu pentru actiunile viitoare pe care intentionăm să le initiem.

Vom face cunoscut, după întâlnire, întelegerile la care am ajuns si la care se vor putea alătura în viitor toti actionarii minoritari ai băncii care vor dori să o facă.

Nicolaevici Mihai ParisCOMUNICAT

Pe 17.04.2008 s-a tinut AGA de bilant la care au participat 135 de actionari minoritari.

Actionarul majoritar Unicredit , în întelegere cu Tiriac a propus si a impus pentru al treilea an consecutiv ca profitul obtinut de banca sa fie repartizat la rezerve si sa nu se distribuie dividende , ceea ce a nemultumit pe cei prezenti. Totodata, conducerea bancii a refuzat sa specifice daca si când actiunile bancii vor fi cotate la bursa , astfel ca în continuare actionarii minoritari sunt captivi în societate.

La aceasta adunare , dl.Nicolaevici a solicitat actionarilor minoritari solidaritate în lupta cu actionarul majoritar Unicredit. Dl.Nicolaevici a propus actionarilor minoritari sa se întâlneasca într-o adunare separata la care sa se discute despre modalitatile de aparare a intereselor noastre atât în justitie cât si în fata autoritatilor europene. Actiunea a fost aprobata de 100 actionari prezenti.

Adunarea va avea loc la o data între 15-31.05.2008, de îndata ce vom putea gasi o sala pentru tinerea adunarii. La adunare vor participa si avocatii care îl sustin pe dl.Nicolaevici în procesele pe care le-a intentat deja bancii.

Vom anunta data si locul acestei adunari în timp util.

Nicolaevici Mihai Paris

Presedinte ANPICOMUNICAT

ÎN ATENTIA ACTIONARILOR MINORITARI

Va informez ca în data de 17.04.2008 orele 9.00 va avea loc Adunarea Generala Ordinara a actionarilor (AGOA) , iar de la orele 11.00 Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor bancii Unicredit Tiriac. Adunarile vor avea loc la Camera de Comert si Industrie a municipiului Bucuresti , sala Alexandru Ioan Cuza , etaj 4 , situata în Bucuresti, bd.Octavian Goga nr.2 , Sector 3.

Având în vedere ca la AGOA se va discuta bilantul bancii, este foarte important ca un numar cât mai mare de actionari minoritari sa fie prezenti la adunare. Prezenta noastra la adunare va demonstra actionarilor straini majoritari ca suntem interesati de soarta actiunilor pe care le detinem.

Cei care sunt din provincie si sunt în imposibilitate de a se prezenta pot întocmi procura de reprezentare pe care sa o trimita prin posta.

Va informez ca am initiat mai multe procese împotriva bancii cu privire la anularea fuziunilor si privind anularea hotarârilor extrem de vatamatoare ale AGA din 1993, procese care se afla în plina desfasurare. Rog pe toti actionarii care doresc sa sprijine aceste actiuni sa ia legatura cu mine si sa se înscrie în ANPI.

Toti cei care doresc informatii suplimentare ma pot contacta la telefon: 021/6662968 sau 0720/792100.

Nicolaevici Mihail Paris

Presedinte ANPI si actionar al BCIT