Invitam pe toti investitorii FNI, participanti in dosarul penal, sa se inscrie in ANPI pentru a-i putea ajuta sa-si recupereze prejudiciul. Inscrierile se fac fara nici o limitare, pana la momentul cand vom face anunturi in acest sens.
 

Formular de adeziune la ANPI

Pentru a prelua formularul, click aici : adeziune-anpi.doc (35 KB)Formulare pentru investitorii FNI

Preluati si completati cele doua formulare de mai jos :


Buletin de vot

Declaratie de sustinere a petitiei ANPI catre Comisia Europeana

ANPI pregateste o Petitie catre Comisia de Afaceri Interne si Justitie a Comisiei Europene de la Bruxelles prin care dorim sa facem cunoscut faptul ca Justitia din Romania , sub influenta, judeca incorect dosarul FNI , refuzându-ne o despagubire integrala conform legii. Mentionam ca dosarul FNI a constituit pâna in anul 2006 una din problemele avute in vedere de Comisia Europeana pentru aderarea Romaniei la Comunitatea Europeana. Romania a raportat ca a rezolvat aceasta problema.
Pentru a se rezolva corect dosarul FNI este necesar sa readucem aceasta problema in atentia Comisiei Europene de la Bruxelles.
Solicitam tuturor investitorilor FNI care sînt parte in dosarul penal , chiar si celor care nu vor sa se inscrie in ANPI, sa semneze si sa ne trimita aceasta petitie, care ne poate aduce tuturor rezolvarea corecta a situatiei. Este evident ca un numar cat mai mare de semnaturi va impresiona Comisia Europeana.
Formular pentru CEDO - Strasbourg

Pentru a prelua formularul, click aici : formular-cedo.doc (25 KB)
Informatii pentru investitorii FNI

 

 

 

CITIŢI CU ATENŢIE ACESTE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE COMPLETARE !

 

Informăm investitorii FNI că ANPI vă poate reprezenta în ţară în dosarul penal FNI , precum şi la CEDO Strasbourg unde asociaţia are deja înregistrate pe rol alte 4 dosare la care judecata s-a încheiat în România.  În măsura  în care soluţionarea în ţară a dosarului penal nu va conduce la o despăgubire integrală, îl vom trimite şi pe acesta la CEDO. Acţiunile trimise deja la CEDO sunt în numele asociaţiei şi de rezultatele acestora pot beneficia şi cei care se înscriu în prezent. Rugăm investitorii FNI să nu-şi piardă speranţa şi să adere la ANPI, asociaţie serioasă şi competentă care le va asigura rezolvarea problemelor.

Informaţii suplimentare la Mihai Nicolaevici: tel. 021.666.29.68 si telefonul mobil: 0720.792.100 .

Pentru înscriere în ANPI titularii carnetelor trebuie să completeze şi să ne expedieze următoarele acte:

1. Copia xerox a tuturor paginilor completate din carnetul de investitor, pe pagini întregi (nedecupate). Pe un loc liber al copiei primei pagini a carnetului se scrie, de mână, următoarea împuternicire: “Împuternicesc ANPI să mă reprezinte la Adunarea Generală a investitorilor FNI” urmată de nume (cu litere de tipar), semnătura şi data. Împuterniciţii înscrişi pe carnet nu mai au, în prezent, nici o calitate, când ne adresăm Justiţiei. În caz de deces al titularului, carnetul este preluat de moştenitor, care completează formalităţile de înscriere în ANPI, ataşând copie a actului de succesiune şi actului de deces. In caz de căsătorie sau divorţ se ataşează acte doveditoare.

2. Adeziunea la ANPI (înscrierea în asociaţie), semnifică faptul că investitorii vor beneficia de toate demersurile făcute de ANPI, în justiţie. ANPI nu încasează cotizaţie periodică. Formularul se completează cu datele personale de către fiecare titular de carnet, o singură dată, indiferent de numărul de carnete deţinute. Adăugaţi copie B.I. Vă revine obligaţia ţineţi legatura cu ANPI şi să ne trimiteţi acte privind orice modificare de adresă, telefon, nume sau B.I. Principalele DREPTURI de care beneficiază membrii ANPI sunt: de a fi reprezentaţi în faţa autorităţilor administrative şi a instanţelor judecătoreşti şi de a obţine consultanţă şi asistenţă pentru probleme privind investiţiile efectuate. OBLIGAŢIILE membrilor constau în a respecta hotărârile conducerii ANPI, a nu prejudicia bunul renume al ANPI şi de a îndeplini obligaţia financiară faţă de ANPI (contribuţia unică indicată la pct. 4). Cei ce au primit ajutor financiar, până la 10 milioane lei, vor adăuga copie a chitanţei.

3. Formular pentru petiţia personală la CEDO Strasbourg, care se completează cu datele personale de către fiecare titular de carnet, o singură dată, indiferent de numărul de carnete deţinute, astfel:

a) Se completează numai cu litere de tipar, foarte citeţ. Cei care nu pot completa citeţ sunt rugaţi să apeleze la altcineva, urmând doar să semneze.

b) Fiecare investitor completează rubricile 1 ¸ 7, de la Cap.I, pct.A, cu datele personale. Adresele se   termină cu indicarea ţării de provenienţă – România.

c) La rubrica 13 de la Cap.I pct.B, se înscrie numele statului cu care ne judecăm – ROMÂNIA.

   d) La Cap.VIII, rubrica 22, se înscrie data şi locul completării formularului şi se semnează personal.

    Rubricile 8 ¸ 12 şi 19 NU SE COMPLETEAZĂ DE CĂTRE INVESTITORI! Rubrica 19 se completează de ANPI  într-o formulă unitară de solicitare a pretenţiilor. Pentru informarea investitorilor, calculul se va face înmulţind soldul de unităţi cu 103720 lei/unitate (ultima valoare afişată a unităţii de fond), iar totalul va fi transformat în EURO, la cursul din 24.05.2000. ANPI va solicita şi daune morale pentru fiecare investitor, urmând ca motivele (pe altă hârtie) şi eventualele probe (acte de sănătate, acte privind decese legate direct de căderea FNI, pagube, etc) să ne fie transmise odată cu formularele.

4. Buletin de vot.

5. Declaratie de sustinere a petitiei ANPI catre Comisia Europeana.

6. Contribuţia pentru înscrierea în ANPI, pentru susţinerea dosarelor din ţară şi de la CEDO Strasbourg, se achită după următoarea grilă, începând cu 10.01.2012 :

- Cei ce detin sume de recuperat de pana la 20.000.000 lei vechi, vor achita contributia minima de 150 lei noi.
- Pentru sume de recuperat intre 20.000.000 – 50.000.000 lei vechi se achita 4% din suma detinuta la data caderii fondului (24.05.2000), la care se adauga 200 lei noi. Suma detinuta la 24.05.2000 se calculeaza prin inmultirea soldului de unitati de pe carnet (pe mijlocul carnetului, rubrica sold unitati), cu 103720 lei vechi/unitate, ultima valoare afisata a FNI din 24.05.2000.
- Pentru sume de recuparat peste 50.000.000 lei vechi, se achita 4% din aceasta suma la care se adauga 250 lei noi.

 Banii se trimit prin mandat poştal la adresa: Mihai Nicolaevici – str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti.

       7. Actele se trimit pe adresa ANPI din Bucuresti, str. Popa Tatu nr.71, sector 1. Investitorii din Bucuresti se pot prezenta personal pentru înscrieri la sediul ANPI aratat mai sus (sediul redactiei ziarului BURSA, aflat la circa 100 m de Piata Matache), în zilele de vineri între orele 17.00-19.00 si sâmbata între orele 10.00-12.00 , unde pot depune actele iar pentru contributii se elibereaza chitante. Numai cei care nu se pot prezenta personal pot trimite actele si contributia prin posta , la fel ca cei din provincie.

            Atragem atenţia că înscrierile incomplete ca acte şi bani nu vor fi luate în considerare pînă când lipsurile nu vor fi completate.

      8. Având în vedere că întreaga presă  refuză să ilustreze în mod corect evoluţia proceselor FNI, invităm investitorii să ţină legătura cu noi telefonic, prin poştă sau prin intermediul site-ului ANPI (www.investitor.com/anpi) sau e-mail (anpi {AT} investitor {DOT} com). Toţi cei care pot răspândi informaţii despre ANPI către ceilalţi investitori FNI fără posibilităţi, sunt rugaţi să ne sprijine.

 

 

 Prima pagină | Dosarul penal FNI